Roosloot
Consultancy
GERARD
ROOSLOOT

 

Als goed opgeleide machine- en constructiebankwerker kom ik uit een milieu van werken met je handen.  

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig. Een woelige periode die de babyboomer's aanpakten om veranderingen door te zetten. Ook ik dreef mee op de stroom. Mijn inspiratie voor veranderingen lag op het terrein van volkshuisvesting, positieverbetering van jongeren, arbeidsverhoudingen en migranten. De Sociale  Academie heeft me met het ervaringsleren van Paulo Freire verder geholpen om een eigen weg te vinden. Mijn leerpraktijk heb ik dan ook verder door kunnen zetten eerst als vrijgestelde bij de KWJ Beweging van Werkende jongeren in de jaren zeventig en aansluitend als vormingswerker voor volwassenen bij de Volkshogeschool in Bergen, tegenwoordig Blooming.

Na 20 jaar en een rijke ervaring aan training, begeleiding en advies  werd het tijd om als zelfstandige aan het werk te gaan en om mijn eigen ideeën vorm te geven. Dat doe ik nu al jaren met plezier. Vooral het terrein van interactieve beleidsvorming heeft mijn interesse. Bijna alles wat ik doe heeft te maken met het verbinden van mensen en organisaties om stappen vooruit te kunnen maken. Of het nu gaat om revitaliseren van een winkelcentrum, vraag gericht wijkgericht werken binnen gemeentes, de positie van welzijnswerk of bedrijven die hun toekomst willen inrichten,  het gaat altijd om mensen. Het verzorgen van supervisie ondersteunt dit individueel. Leren leren en buiten de eigen kaders denken, dat is het waar het om draait.

Roosloot Consultancy biedt geen kant en klare format's  Het werk wordt samen met u als klant ontwikkeld. Uiteraard gevoed uit een brede praktijkervaring en theoretische kennis. Boeiende bijeenkomsten organiseren waarin creativiteit, humor en het net even iets anders doen dan we gewend zijn: dat houdt mij levendig.