Roosloot
Consultancy
OPDRACHTEN

Roosloot Consultancy:

Opdrachten worden nauwkeurig uitgevoerd in samenspraak met opdrachtgevers en zijn gericht op het organiseren van draagvlak en gewenste resultaten!

Bij het in uitvoering nemen wordt er gelet op:

 

 

Bij alles gaat het erom om mensen en organisaties te leren schakelen, zorg te dragen dat er verbindingen worden gelegd en dat veranderingen geankerd worden.

In beweging brengen en letten op nuance bij en in de uitvoering staat altijd centraal bij Roosloot Consultancy. 

 

Het in kaart brengen van de huidige situatie en vaststellen van de meer gewenste situatie.

Het in beeld brengen van belanghebbende partijen en hun belangen.

Negatief denken en handelen omkeren tot positief   denken.

Draagvlak, motivatie, betrokkenheid en organiseren.

 

 

Verzorgt advies in vernieuwing van participatie

Verzorgt procesmanagement wijkgericht werken

Is sparringpartner in beleid

Organiseert trainingen en workshops